Dietetyk na Ursynowie

Zdrowe jedzenie

Specjalistą w służbie zdrowia, który zajmuje się udzielaniem indywidualnie dobranego wsparcia żywieniowego jest wykwalifikowany dietetyk. Rola prawidłowego żywienia w profilaktyce wielu chorób jest niezaprzeczalna a dobrze i właściwie odżywiony chory organizm ma większe szanse na szybsze wyjście z choroby. Potwierdzają to liczne badania. Uważa się, że przyczyną około 80 chorób jest niewłaściwe, źle zbilansowane, nadmierne bądź jednostronne jak również niedoborowe żywienie. Otyłość, nadciśnienie, choroby układu serowo-naczyniowego, choroby nerek, zaburzenia lipidowe, cukrzyca typu 2, osteoporoza to tylko niektóre z nich. Ocenia się, że w rozwoju 20-30% wszystkich nowotworów złośliwych istotne znaczenie mają również czynniki żywieniowe.

Osiągnięcie znaczących efektów terapeutycznych w zakresie leczenia chorób dietozależnych wymaga podjęcia zarówno leczenia farmakologicznego jak i dietetycznego. Najistotniejsza jest zmiana nawyków żywieniowych oraz włączenia codziennej aktywności fizycznej oczywiście odpowiedniej do możliwości pacjenta.

Analiza składu ciała

Nasz dietetyk przeprowadza analizę składu ciała na jednym z najnowocześniejszych analizatorze medycznym TANITA MC-780 (analizator otrzymał znak jakości CE i certyfikat dla urządzeń medycznych). Analiza wykonywana jest metodą BIA tj. biologicznej impedancji. Dzięki temu urządzeniu otrzymacie Państwo informację o masie tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, tkanki kostnej, o poziomie trzewnej tkanki tłuszczowej oraz stopniu nawodnienia organizmu. Badanie to daje również informacje o podstawowej przemianie materii (BMR) oraz pozwala ocenić wiek metaboliczny.

Żeby analiza została wykonana właściwie a otrzymane wyniki były rzetelne i precyzyjne osoba badana musi się odpowiednio przygotować do badania:

  • na 12 godzin wcześniej nie zaleca się picia kawy i alkoholu

  • na 3 godziny przed badaniem nie można jeść

  • na 1 godzinę przed badaniem nie można pić

  • należy mieć pusty pęcherz

  • przed pomiarem należy zrezygnować z intensywnej aktywności fizycznej

  • nie zaleca się tego badania u kobiet przed miesiączką i w jej trakcie

  • pomiaru nie mogą wykonywać osoby z metalowymi implantami np. z rozrusznikiem serca, stentami oraz osoby z wszczepionymi urządzeniami nadającymi sygnał elektryczny (np. sztuczne serce, płuco-serce)

  • pomiaru nie mogą wykonywać kobiety w ciąży

  • trzeba zdjąć ciężkie ubrania i akcesoria oraz mieć gołe stopy

Dietetyk na Ursynowie

Informacje uzyskane z analizatora między innymi ocena podstawowej przemiany materii (BMR z ang. Basal Metabolic Rate) pozwolą dietetykowi ustalić zapotrzebowanie energetyczne organizmu a wraz z zebranym wywiadem dotyczącym aktualnego żywienia pozwolą na skorygowanie błędów żywieniowych, dobranie odpowiedniego, indywidualnego programu żywieniowego, który będzie uwzględniać wiek, płeć, rodzaj schorzeń ale także preferencje żywieniowe i czasową możliwość przygotowania posiłków.

Zapraszamy do dietetyka w Warszawie na Ursynowie w Przychodni na ul. Puszczyka 14, który zmotywuje Państwa do zmiany nawyków żywieniowych.