lek. Tomasz Andrzejewski

15:00-18:00

poniedziałek

  • Specjalista kardiologii
  • Wykształcenie: absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1997r.) 

  • Specjalizacja: specjalista chorób wewnętrznych (2004r.) Specjalista kardiologii (2007 r.)
  • Doświadczenie: asystent naukowo – dydaktyczny w Klinice Kardiologii CMKP, asystent w Oddziale Kardiologii Szpitala Sióstr Elżbietanek. Od 2006 roku starszy asystent w Klinice Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA gdzie pracuje i pełni dyżury w Oddziale Intesywnej Opieki Kardiologicznej. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w konferencjach i kongresach kardiologicznych w Europie i Polsce, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności i poszerzanie wiedzy w zakresie echokardiografii i intensywnej opieki kardiologicznej.