lek. Tomasz Andrzejewski

15:00-18:00

poniedziałek

  • Specjalista kardiologii
  • Wykształcenie: absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1997r.) 

  • Specjalizacja: specjalista chorób wewnętrznych (2004r.) Specjalista kardiologii (2007 r.)
  • Doświadczenie: asystent naukowo – dydaktyczny w Klinice Kardiologii CMKP, asystent w Oddziale Kardiologii Szpitala Sióstr Elżbietanek. Od 2006 roku starszy asystent w Klinice Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA gdzie pracuje i pełni dyżury w Oddziale Intesywnej Opieki Kardiologicznej. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w konferencjach i kongresach kardiologicznych w Europie i Polsce, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności i poszerzanie wiedzy w zakresie echokardiografii i intensywnej opieki kardiologicznej.

Uwaga

Osoby korzystające z sieci Orange, z powodu tymczasowej awarii operatora, mają zmieniony numer do naszej przychodni  do czasu naprawy.

Dla pozostałych pacjentów numer pozostaje niezmieniony.

Nowy Numer

Uwaga nastąpiła zmiana numerów telefonicznych do Rejestracji, obecnie, aby dodzwonić się do Przychodni proszę wybrać numer: