Kalendarz szczepień na rok 2017

Strona w trakcie aktualizacji.

Szczepienia podstawowe

WiekSzczepienie
1 rok życiaw ciągu 24 godzin po urodzeniuPrzeciw WZW typu B - domięśniowo (pierwsza dawka)
Przeciw GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG
2. miesiąc życia
(po ukończeniu 6 tygodnia życia)
Przeciw WZW typu B - domięśniowo (druga dawka)
Przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (pierwsza dawka) - podskórnie lub domięśniowo
Przeciw zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu B - domięśniowo lub podskórnie (pierwsza dawka)
Przeciw PNEUMOKOKOM - domięśniowo (pierwsza dawka)

Szczepionki dostarczane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub w wariancie płatnym
4 miesiąc życia (po ukończeniu 14 tygodnia życia - po 8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)Przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (druga dawka) - podskórnie lub domięśniowo
Przeciw POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo (pierwsza dawka)
Przeciw zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu B - domięśniowo lub podskórnie (druga dawka)
PNEUMOKOKOM - domięśniowo (druga dawka)

Szczepionki dostarczane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub w wariancie płatnym
5-6 miesiąc życia
(po 8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)
Przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (trzecia dawka) - podskórnie lub domięśniowo
Przeciw POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo (druga dawka)
Przeciw zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu B - domięśniowo lub podskórnie (trzecia dawka)

Szczepionki dostarczane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub w wariancie płatnym
7 miesiąc życiaWZW typu B - domięśniowo (trzecia dawka)

Szczepionki dostarczane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub w wariancie płatnym
2 rok życia13 miesiąc życiaODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórnie lub domięśniowo (pierwsza dawka)
PNEUMOKOKOM - domięśniowo (3 dawka)

Szczepionki dostarczane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
16 miesiąc życiaPrzeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (czwarta dawka) - podskórnie lub domięśniowo
Przeciw POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo (trzecia dawka)
Przeciw zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu B - domięśniowo lub podskórnie (czwarta dawka)

Szczepionki dostarczane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub w wariancie płatnym
Okres
przedszkolny
6 rok życiaPrzeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - domięśniowo
Przeciw POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo

Szczepionki dostarczane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub w wariancie płatnym
Szkoła
podstawowa
i gimnazjum
10 rok życiaPrzeciw ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórnie lub domięśniowo.

Szczepionki dostarczane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
14 rok życiaBŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - domięśniowo

Szczepionki dostarczane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
Szkoła
średnia
19 rok życia
lub ostatni rok nauki w szkole
BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie lub domięśniowo

Szczepionki dostarczane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

Powyższy kalendarz szczepień obowiązuje dla dzieci urodzonych po 01.01.2017 roku. Dzieci urodzone w poprzednich latach szczepimy według kalendarza szczepień adekwatnego do roku urodzenia.

Szczepienia obowiązkowe dla dzieci w wybranych sytuacjach zdrowotnych

Szczepienie przeciwko inwazyjnej chorobie pneumokokowej (streptococcus pneumoniae)
Dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia:
 • po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającą z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • zakażonych HIV,
 • po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego;
Dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia chorujących na:
 • przewlekłe choroby serca,
 • schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,
 • asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziony, po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym,
 • przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy,
 • pierwotne zaburzenia odporności,
 • choroby metaboliczne, w tym cukrzycę,
 • przewlekłe choroby płuc, w tym astmę;
Dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzone z masą urodzeniową poniżej 2500g.

Przy wielodawkowym cyklu szczepień rozpoczęte szczepienie należy kontynuować tą samą szczepionką.
domięśniowo lub podskórnie szczepionką skoniugowaną
13-walentną Prevenar 13
3 dawki w 2, 3-4 i 5-6 mieś. życia
4 dawka w 2 roku życia
łącznie cztery dawki
Szczepienie przeciwko ospie wietrznej
Obowiązek dotyczy:

Dzieci do ukończenia 12 roku życia:
 • z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,
 • z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
 • zakażone HIV,
 • przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią;

Dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w pkt 1, które nie chorowały na OSPĘ WIETRZNĄ.

Dzieci do ukończenia 12 roku życia innych, niż wymienione w pkt 1 i 2, narażone na zakażenie ze względów środowiskowych, w szczególności narażone na zakażenie ze względu na czasowe lub stałe przebywanie we wspólnych pomieszczeniach, co umożliwia przeniesienie wirusa i wybuch ogniska epidemicznego, w tym zwłaszcza w domach opieki długoterminowej,
domach dziecka, żłobkach i innych instytucjach opiekuńczych.
Varilrix żywą atenuowaną szczepionką podskórnie powyżej 9 mies. życia; dwie dawki w odstępie minimum 6 tygodni

Szczepienia zalecane

WiekSzczepienie przeciw
Między 6 tygodniem a 24 miesiącem życia3 dawki w 2, 3-4 i
5-6 mieś życia oraz 4 dawka w 2 roku życia
INWAZYJNEJ CHOROBIE PNEUMOKOKOWEJ podskórnie lub domięśniowo szczepionką skoniugowaną 13-walentną cztery dawki Prevenar 13
lub
2 dawki w drugim półroczu i 3 dawka w 2 roku życia
INWAZYJNEJ CHOROBIE PNEUMOKOKOWEJ podskórnie lub domięśniowo szczepionką skoniugowaną 13-walentną trzy dawki Prevenar 13
lub
2 dawki w 2 roku życia, odstęp między dawkami minimum 2 mieś.
INWAZYJNEJ CHOROBIE PNEUMOKOKOWEJ podskórnie lub domięśniowo szczepionką skoniugowaną 13-walentną dwie dawki Prevenar 13
Powyżej 24 mieś. życia do 5 roku życialub
1 dawka powyżej 24 mieś. życia do ukończenia 5 roku życia
INWAZYJNEJ CHOROBIE PNEUMOKOKOWEJ podskórnie lub domięśniowo szczepionką skoniugowaną 13-walentną jedna dawka Prevenar 13
Między 6 a 24 tyg życia najlepiej do 16 tygodnia życia2 dawkiROTAWIRUSOM doustnie odzjadliwionym ludzkim rotawirusem Rotarix
Powyżej 2 mieś. życia lub 12 mieś. życia (w zależności od szczepionki)1 lub 2 dawki
w odstępie minimum 2 miesięcy i u dzieci szczepionych do roku 3 dawka przypominająca
INWAZYJNEJ CHOROBIE MENINGOKOKOWEJ domięśniowo szczepionką skoniugowaną inaktywowaną Meningitec, NeisVac C, Nimerix
Powyżej 9 mieś. życia2 dawki w odstępie minimum 6 tyg.OSPIE WIETRZNEJ podskórnie, żywą atenuowaną szczepionką Varilrix
Powyżej 12 mieś. życia3 dawki w ciągu roku a potem dawki przypominające po 3 i 5 latachKLESZCZOWEMU ZAPALENIU OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH Domięśniowo szczepionką inaktywowaną FSME-IMMUNE, Encepur
Powyżej 12 mieś. życia2 dawki w odstępie
6 - 12 miesięcy
WZW typu A domięśniowo szczepionką inaktywowaną Havrix Jr, Havrix

Postępowanie po szczepieniu

Po wykonaniu szczepienia dziecko należy obserwować przez 15‑30 minut. Podanie każdej szczepionki wiąże się bowiem z ryzykiem wystąpienia wczesnych niepożądanych reakcji poszczepiennych.

Po szczepieniu zachodzą w organizmie człowieka złożone procesy prowadzące do wytworzenia odporności. Niekiedy wywołują one objawy ogólne np. podwyższenie temperatury ciała czy niepokój. Może również wystąpić reakcja miejscowa. W miejscu wkłucia pojawia się rumień i obrzęk, które niekiedy wyzwalają ból. W przypadku wystąpienia reakcji bólowej można ulżyć dziecku stosując środki niefarmakologiczne takie jak: zapewnienie ciszy i spokoju, puszczenie łagodnej muzyki, przystawienie do piersi. Dobry efekt daje również chłodny okład z sody na miejsce wkłucia.