Badania: jak się przygotować?

Badania laboratoryjne

Jak przygotować się do badań krwi, moczu i innych? Właściwe przygotowanie się do badania jest warunkiem uzyskania dobrej jakości wyników.

Badanie ultrasonograficzne (USG)

USG jest nieinwazyjną i najbardziej rozpowszechnioną w praktyce lekarskiej, poza badaniami krwi, metodą diagnostyczną. Ma zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny: w chorobach wewnętrznych, pediatrii, kardiologii, ortopedii, neurologii, ginekologii i innych. Niektóre badania wymagają specjalnego przygotowania.

Kolonoskopia

Kolonoskopia to badanie, które umożliwia obejrzenie wnętrza całego jelita grubego przy użyciu giętkiego endoskopu (kolonoskopu) o grubości palca wskazującego. Głównym celem wykonywania kolonoskopii jest ocena błony śluzowej jelita grubego.

Badanie RTG