Usługi medyczne

Usługi bezpłatne

Na podstawie umowy z NFZ

  • udzielamy porad lekarskich, pielęgniarskich i położnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
  • kierujemy na badania diagnostyczne zgodnie z kompetencjami lekarza POZ
  • kierujemy do specjalistów we wszystkich poradniach specjalistycznych posiadających umowę z NFZ
  • kierujemy do szpitali
  • wdrażamy szybką terapię onkologiczną (Zielona Karta)
  • kierujemy na leczenie sanatoryjne
  • wystawiamy orzeczenia i zaświadczenia lekarskie

Informujemy, że skierowanie do poradni specjalistycznych i szpitali mogą Państwo otrzymać również od lekarza specjalisty, który widzi konieczność takiej porady

Na wizyty lekarskie pacjenci mogą umawiać się w godzinach pracy przychodni osobiście, telefonicznie, przez osoby trzecie oraz w najbliższym czasie również drogą internetową.  

tel. (22) 644 88 21,   (22) 644 88 35.

W gabinecie zabiegowym wykonywane są pobrania krwi i innych materiałów do badań laboratoryjnych, badanie EKG, szczepienia podstawowe i dodatkowe dorosłych i dzieci, iniekcje domięśniowe, opatrunki, drobne zabiegi (zdejmowanie szwów ) oraz nebulizacje (wziewne podanie leku) .

Badania laboratoryjne

Pobrania krwi w gabinecie zabiegowym odbywają się codziennie

w godz. 7.30 – 10.00 po uprzednim zapisaniu się w rejestracji.

Test obciążenia glukozą (OGTT) wykonywany jest we wtorki i czwartki – pierwszy pomiar o godz. 7.45 i drugi pomiar o godz. 9.45

Badania obrazowe (RTG), zlecane  przez naszych  lekarzy w ramach ubezpieczenia zdrowotnego można wykonać bezpłatnie w następującej placówce:

Pracownia Rtg  ul. Na Uboczu 10   tel. (22) 648 00 68

Badania obrazowe (USG) ( wykaz), zlecane pacjentom przez naszych lekarzy  można wykonać bezpłatnie w następujących w placówkach:

Pracownia USG  ul. Romera 4  tel.  (22) 641 65 64, wewn. 206

Pracownia USG  ul. Na Uboczu 10  tel.  (22) 649 65 02, wewn. 100, 102, 103

Pracownia USG  ul. Wołoska  tel.  (22) 646 86 08