Dyspanseryzacja

Jest jednym ze sposobów pracy lekarza pediatry, która ma na celu wyodrębnienie z całej populacji dzieci objętych opieką lekarską tych, które wymagają szczególnego nadzoru i uwagi lekarza. W czasie badań bilansowych dzieci lekarz ocenia stan zdrowia dziecka i jeśli stwierdza odchylenia zdrowotne, to kwalifikuje dziecko do grupy dyspanseryjnej. W zależności od wskazań dzieci takie kierowane są na konsultacje specjalistyczne, a także częściej badane oraz odpowiednio leczone.

Uwaga

Osoby korzystające z sieci Orange, z powodu tymczasowej awarii operatora, mają zmieniony numer do naszej przychodni  do czasu naprawy.

Dla pozostałych pacjentów numer pozostaje niezmieniony.

Nowy Numer

Uwaga nastąpiła zmiana numerów telefonicznych do Rejestracji, obecnie, aby dodzwonić się do Przychodni proszę wybrać numer: