Dyspanseryzacja

Jest jednym ze sposobów pracy lekarza pediatry, która ma na celu wyodrębnienie z całej populacji dzieci objętych opieką lekarską tych, które wymagają szczególnego nadzoru i uwagi lekarza. W czasie badań bilansowych dzieci lekarz ocenia stan zdrowia dziecka i jeśli stwierdza odchylenia zdrowotne, to kwalifikuje dziecko do grupy dyspanseryjnej. W zależności od wskazań dzieci takie kierowane są na konsultacje specjalistyczne, a także częściej badane oraz odpowiednio leczone.