Dyspanseryzacja

Jest jednym ze sposobów pracy lekarza pediatry, która ma na celu wyodrębnienie z całej populacji dzieci objętych opieką lekarską tych, które wymagają szczególnego nadzoru i uwagi lekarza. W czasie badań bilansowych dzieci lekarz ocenia stan zdrowia dziecka i jeśli stwierdza odchylenia zdrowotne, to kwalifikuje dziecko do grupy dyspanseryjnej. W zależności od wskazań dzieci takie kierowane są na konsultacje specjalistyczne, a także częściej badane oraz odpowiednio leczone.

TPK Teleplatforma Pierwszego kontaktu

Jeden bezpłatny numer
dla całej Polski

Nowy Numer

Uwaga nastąpiła zmiana numerów telefonicznych do Rejestracji, obecnie, aby dodzwonić się do Przychodni proszę wybrać numer: