Usługi bezpłatne

Na podstawie umowy z NFZ

Podstawowa opieka
zdrowotna

udzielamy porad lekarskich, pielęgniarskich i położnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Badania laboratoryjne

wykonujemy pobrania krwi i innych materiałów do badań laboratoryjnych, badanie EKG, szczepienia podstawowe i dodatkowe dorosłych i dzieci, iniekcje domięśniowe, opatrunki, drobne zabiegi oraz nebulizacje.

Badania diagnostyczne

kierujemy na badania diagnostyczne zgodnie z kompetencjami lekarza POZ

Skierowania, orzeczenia i zaświadczenia

kierujemy do szpitali oraz na leczenie sanatoryjne, wystawiamy orzeczenia i zaświadczenia lekarskie

Porady specjalistów

kierujemy do specjalistów we wszystkich poradniach specjalistycznych posiadających umowę z NFZ

Opieka Koordynowana POZ

Porady logopedyczne dla dzieci

Usługi płatne

Wszyscy pacjenci nieubezpieczeni lub zapisani do innych placówek medycznych mogą korzystać  z odpłatnych usług medycznych:

Porady położnej i pobranie cytologii

Konsultacje lekarza specjalisty

- specjalista ginekolog-położnik – dr n. med. Andrzej Raczyński

Konsultacje psychologa

- konsultacje psychologa – mgr Teresa Tarkowska

Specjalista kardiolog

dr n.med. Katarzyna Dąbrowska

EKG 

Porady lekarza POZ

porady lekarza rodzinnego, pediatry, rezydenta w Przychodni 

Świadczenia pielęgniarki

iniekcje domięśniowe, opatrunki, wizyty domowe itp.

Badania laboratoryjne

Pełny zakres badań laboratoryjnych

Holter RR

Płukanie uszu  

płukanie uszów systemem Ear Wash Welch Allyn

Szczepienia dodatkowe