Siatki centylowe

Są podstawowym narzędziem do oceny rozwoju dziecka, ponieważ dostarczają informacji o dynamice tego procesu. W czasie każdego badania bilansowego dziecka lekarz pediatra ocenia za pomocą siatki centylowej jego wzrost i ciężar ciała, a także ciśnienie krwi. W siatkach tych, bowiem przedstawiona jest za pomocą wykresów tzw. centyli częstość występowania poszczególnych wartości wzrostu, ciężaru ciała i ciśnienia krwi w procentach w określonej populacji dziecięcej w zależności od płci i wieku. Obszar pomiędzy dwoma sąsiadującymi centylami nazywany jest kanałem centylowym. Lekarz nanosząc na siatki centylowe w pewnych odstępach czasu np. półrocznych wartości uzyskane z wykonanych pomiarów u dziecka można wykreślić linię krzywą przebiegająca przez 1 lub więcej kanałów centylowych i która odzwierciedla indywidualne tempo wzrastania. Centyl wskazuje na pozycję danego dziecka w populacji dzieci uporządkowanej według wartości cechy od 0 do 100. Jeśli np. wartość wzrostu dziecka znajduje się na poziomie 50 centyla, oznacza to, że w danym wieku metrykalnym połowa jego rówieśników jest od niego wyższych, a połowa niższych. Krzywe oznaczone jako 3 i 97 (lub 5 i 95) centyl stanowią granice normy. Zakres normy wąskiej obejmującej 50% populacji mieści się między 25 a 75 (lub 35-65) centylem, zaś szerokiej – między 10 a 90 (lub 15-85) i obejmuje ok. 80% populacji. Dzieci, których wartości danej cechy mieszczą się między 3 (5) a 10 centylem oraz między 90 a 97 (95) są z tzw. pogranicza normy i wymagają obserwacji oraz badań kontrolnych w celu wykluczenia ewentualnego procesu chorobowego, warunkującego potencjalne opóźnienie lub rzadziej przyspieszenie rozwoju. Dla oceny harmonii rozwoju porównuje się ze sobą centyle wzrostu i ciężaru ciała. Nie powinny się one różnić o więcej niż dwa kanały centylowe. Jeśli jest inaczej, to dziecko wymaga dokładniejszego zbadania, gdyż istnieje wówczas dysproporcja pomiędzy wzrostem i ciężarem ciała. Należy przy tym pamiętać, że siatki centylowe pokazują rozkład cechy w określonej populacji dzieci np. zamieszkującej dany region, więc dla dzieci z innego regionu kraju nie koniecznie taki rozkład jest zawsze wzorcowy.

Uwaga

Osoby korzystające z sieci Orange, z powodu tymczasowej awarii operatora, mają zmieniony numer do naszej przychodni  do czasu naprawy.

Dla pozostałych pacjentów numer pozostaje niezmieniony.

Nowy Numer

Uwaga nastąpiła zmiana numerów telefonicznych do Rejestracji, obecnie, aby dodzwonić się do Przychodni proszę wybrać numer: