Bilans Zdrowia 2-latka

Podczas bilansu oceniamy rozwój fizyczny, psychomotoryczny i społeczny dziecka.

Bardzo ważny jest wywiad zebrany od rodziców dotyczący przebytych chorób, stwierdzonych uprzednio nieprawidłowości i realizacji szczepień ochronnych. Pytamy czy dziecko sprawnie biega i samodzielnie wchodzi lub schodzi po schodach, czy potrafi samo jeść i kontrolować oddawanie moczu i kału.

Pielęgniarka dokonuje pomiaru masy ciała i wzrostu z określeniem tempa rozwoju w oparciu o siatki centylowe. Pozwalają one ocenić odchylenia w wyżej wymienionych parametrach a także harmonijność rozwoju dziecka.

Przeprowadza również orientacyjne badanie słuchu.

Już w czasie tego bilansu wykonuje się pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

W celu wykrycia zeza wykonuje się test Hirschberga (test odblasków rogówkowych) i Cover test.

Oceniamy również rozwój mowy dziecka   – dziecko w wieku 2 lat ma zazwyczaj  zasób kilkudziesięciu słów i buduje proste zdania. Jeżeli dziecko jeszcze nie mówi należy skonsultować je u laryngologa, neurologa, psychologa i skierować na ćwiczenia do logopedy.

Następnie oceniamy narządy wewnętrzne. U chłopców zawsze należy sprawdzić obecność jąder w mosznie.

Na koniec pozostaje ocena narządu ruchu – kręgosłup, równość kończyn, stopy (zazwyczaj płaskie w tym wieku).

Jeżeli stwierdziliśmy jakieś odchylenia, zapisujemy dziecko do odpowiedniej grupy dyspanseryjnej, udzielamy wskazówek rodzicom lub kierujemy dziecko do specjalisty. Zalecamy kontrolę na następnym bilansie bądź szybciej jeśli sytuacja tego wymaga.

Znajdź nas

Formularz kontaktowy