Bilanse

W celu oceny prawidłowego rozwoju fizycznego, psychomotorycznego i społecznego dzieci i młodzieży a także wczesnego wykrywania wad (wzroku, słuchu, postawy i innych) oraz innych zaburzeń, przeprowadza się badania profilaktyczne w formie bilansów zdrowia w określonych grupach wiekowych.

Bilans zdrowia dziecka jest przeprowadzany w 2, 4, 6, 10, 13-14, 16-17 i 18-19 roku życia.

 

Jeśli stwierdza się jakąś wadę lub nieprawidłowość czy chorobę przewlekłą kwalifikuje się dziecko do odpowiedniej grupy dyspanseryjnej. Badania bilansowe przeprowadzają pediatrzy, lekarze rodzinni i częściowo pielęgniarki.

Znajdź nas

Formularz kontaktowy