Bilans Zdrowia 16-17-latka

Bilans zdrowia 16-17-latka – czyli ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej.

Na badanie uczeń zgłasza się obowiązkowo z jednym z rodziców lub opiekunem.

Celem badania jest kontynuacja poprzedniego bilansu z oceną zdrowia i prognozowaniem co do kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu oraz stopnia dojrzałości płciowej.

W szkole pielęgniarka przeprowadza testy przesiewowe:

 1. pomiar wysokości i masy ciała i określenie ich pozycji centylowych (interpretacja wyników patrz bilans 4-latka).
 2. wzrok – ostrość, zez, widzenie barw
 3. słuch – badanie orientacyjne (test słowny)
 4. pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 5. ocena narządu ruchu

Zostaje założona karta bilansowa, którą w odpowiedniej części wypełniają: wychowawca, rodzice i na końcu lekarz po przeprowadzonym badaniu.

Badanie lekarskie wykonywane jest zazwyczaj w przychodni rejonowej.

Lekarz ocenia:

 1. rozwój wtórnych cech płciowych: piersi i owłosienie łonowe u dziewcząt,   zewnętrzne narządy płciowe u chłopców
 2. wielkość tarczycy (obecność wola)
 3. wady postawy (boczne skrzywienie kręgosłupa, pogłębienie kyfozy piersiowej, hiperlordozę lędźwiową i inne)
 4. stan jamy ustnej (próchnica, kamień nazębny, stan dziąseł)
 5. zmiany na skórze  (trądzik młodzieńczy, ewentualne ślady po wkłuciach dożylnych)
 6. pozostałe narządy i układy
 7. kwalifikuje do grup na zajęcia wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz do uczestnictwa w zawodach sportowych i sprawdzianach
 8. do wniosku bilansowego wpisuje ewentualne ograniczenia dotyczące dalszego kształcenia i wyboru zawodu

Znajdź nas

Formularz kontaktowy