Bilans Zdrowia 4-latka

Tak jak podczas bilansu dziecka dwuletniego oceniamy rozwój fizyczny, psychomotoryczny i społeczny dziecka.

Z wywiadu od rodziców otrzymujemy informacje o  zdrowiu dziecka w ciągu ostatnich 2 lat.

Oceniamy harmonijność rozwoju fizycznego dziecka.

Tak jak podczas każdego bilansu wykonywany jest pomiar masy ciała i wzrostu z określeniem tempa rozwoju w oparciu o siatki centylowe. Oceniamy, czy centyl wzrostu nie jest zbyt odległy od centyla wagi ciała ( tzw. niestosunek wagowo-wzrostowy), a także jak dalece rozwój dziecka odbiega od średniej dla danego wieku.

Jako szeroką granicę normy przyjmuje się przedział między 3 a 97 centylem. Wartości mieszczące się między 3 a 10 centylem oraz między 90 a 97 centylem stanowią pogranicze normy. Dzieci, których analizowane cechy mieszczą się w tej pośredniej strefie, wymagają obserwacji i badań kontrolnych. Waga i wzrost poniżej 3 i powyżej 97 centyla wymagają badań dodatkowych i konsultacji specjalisty.

Podczas badania bilansowego wykonuje się orientacyjne badanie słuchu, wzroku i mowy a także mierzy ciśnienie tętnicze krwi.

Jak poprzednio oceniamy narządy wewnętrzne oraz sprawdzamy u chłopców obecność jąder w mosznie.

Bardzo ważna jest ocena narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem wad postawy (skolioza i inne) oraz ustawienia kończyn dolnych i kształtu stóp. W lżejszych przypadkach lekarz może zalecić odpowiednie ćwiczenia. W przypadku większych odchyleń kieruje do ortopedy.

Na koniec pozostaje ocena rozwoju psychomotorycznego i społecznego.

Znajdź nas

Formularz kontaktowy