Bilans Zdrowia 4-latka

Tak jak podczas bilansu dziecka dwuletniego oceniamy rozwój fizyczny, psychomotoryczny i społeczny dziecka.

Z wywiadu od rodziców otrzymujemy informacje o  zdrowiu dziecka w ciągu ostatnich 2 lat.

Oceniamy harmonijność rozwoju fizycznego dziecka.

Tak jak podczas każdego bilansu wykonywany jest pomiar masy ciała i wzrostu z określeniem tempa rozwoju w oparciu o siatki centylowe. Oceniamy, czy centyl wzrostu nie jest zbyt odległy od centyla wagi ciała ( tzw. niestosunek wagowo-wzrostowy), a także jak dalece rozwój dziecka odbiega od średniej dla danego wieku.

Jako szeroką granicę normy przyjmuje się przedział między 3 a 97 centylem. Wartości mieszczące się między 3 a 10 centylem oraz między 90 a 97 centylem stanowią pogranicze normy. Dzieci, których analizowane cechy mieszczą się w tej pośredniej strefie, wymagają obserwacji i badań kontrolnych. Waga i wzrost poniżej 3 i powyżej 97 centyla wymagają badań dodatkowych i konsultacji specjalisty.

Podczas badania bilansowego wykonuje się orientacyjne badanie słuchu, wzroku i mowy a także mierzy ciśnienie tętnicze krwi.

Jak poprzednio oceniamy narządy wewnętrzne oraz sprawdzamy u chłopców obecność jąder w mosznie.

Bardzo ważna jest ocena narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem wad postawy (skolioza i inne) oraz ustawienia kończyn dolnych i kształtu stóp. W lżejszych przypadkach lekarz może zalecić odpowiednie ćwiczenia. W przypadku większych odchyleń kieruje do ortopedy.

Na koniec pozostaje ocena rozwoju psychomotorycznego i społecznego.

Znajdź nas

Formularz kontaktowy

Uwaga

Osoby korzystające z sieci Orange, z powodu tymczasowej awarii operatora, mają zmieniony numer do naszej przychodni  do czasu naprawy.

Dla pozostałych pacjentów numer pozostaje niezmieniony.

Nowy Numer

Uwaga nastąpiła zmiana numerów telefonicznych do Rejestracji, obecnie, aby dodzwonić się do Przychodni proszę wybrać numer: