Skierowania do specjalistów

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w ramach NFZ są udzielane na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – POZ lub lekarza z poradni specjalistycznej (AOS). Pacjent ma prawo wybrać specjalistę we wszystkich placówkach działających w ramach ubezpieczenia zdrowotnego czyli mających podpisaną umowę z NFZ.

Skierowanie nie jest wymagane do Poradni:

  • ginekologiczno-położniczej
  • stomatologicznej
  • wenerologicznej
  • onkologicznej
  • psychiatrycznej

Skierowanie nie jest wymagane od osób:

  • chorych na gruźlicę
  • zakażonych wirusem HIV
  • inwalidów wojennych i osób represjonowanych
  • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie leczenia odwykowego.

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ lub lekarza specjalisty), wyjąwszy nagłe przypadki.

W przypadkach nagłych pacjenci mogą zgłaszać się do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych – SOR.

Od 2015 roku pacjent, który rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych
od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Uwaga

Osoby korzystające z sieci Orange, z powodu tymczasowej awarii operatora, mają zmieniony numer do naszej przychodni  do czasu naprawy.

Dla pozostałych pacjentów numer pozostaje niezmieniony.

Nowy Numer

Uwaga nastąpiła zmiana numerów telefonicznych do Rejestracji, obecnie, aby dodzwonić się do Przychodni proszę wybrać numer: