Recepty

Terminy ważności recept zależą od okoliczności ich wystawienia i rodzaju leków.

 • 7 dni – recepty wystawione przez Pogotowie Ratunkowe w ramach pomocy doraźnej;
 • 7 dni – recepty zawierające chociaż jeden lek z grupy antybiotyków;
 • 14 dni – recepty dysponujące leki psychotropowe i środki odurzające;
 • 30 dni – recepty wystawione na pozostałe leki;
 • 60 dni – wystawiane na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy;
 • 60 dni – na preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta.

Bieg terminu ważności recepty rozpoczyna się zawsze w dniu następnym po jej wystawieniu.

W przypadkach chorób przewlekłych lekarz ma prawo wystawić kilka recept z odroczonym terminem realizacji nawet na cały rok.

 • Zdrowa Rodzina Przychodnia Lekarska
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.
  ul. Puszczyka 14
  02-785 Warszawa

Kontakt

 • 22 644 88 35
 • 22 644 88 21

Znajdź nas

Formularz kontaktowy