Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne realizowane u dzieci i młodzieży do 18 r. ż.


1. Program badań przesiewowych dzieci i młodzieży, w tym:
• wczesne wykrywanie zaburzeń więzi między matką a niemowlęciem,
• profilaktyka asymetrii ułożeniowej,
• wczesne wykrywanie nowotworów jąder i piersi,
• profilaktyka zaburzeń odżywiania ( otyłość, anoreksja),
• profilaktyka zaburzeń emocjonalnych,
• profilaktyka wad postawy.
2. Program Szczepień Ochronnych.
3. Wczesne wykrywanie zaburzeń umiejętności szkolnych w tym wykrywanie zaburzeń widzenia barwnego przy użyciu tablic Ishihary.
4. Program promocji karmienia piersią, w tym program edukacji przedporodowej , konsultacje doradcy laktacyjnego.

 

Programy profilaktyczne realizowane u dorosłych


1. Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK).
2. Program Profilaktyka 40 Plus.
3. Program profilaktyki chorób odtytoniowych.
4. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka sutka.
5. Program profilaktyki złamań osteoporotycznych.
6. Program „Białe soboty”.

Znajdź nas

Formularz kontaktowy