Bilans Zdrowia 10-latka

Bilans zdrowia 10-latka –  czyli ucznia III klasy szkoły podstawowej

Na badanie bilansowe uczeń zgłasza się obowiązkowo z jednym z rodziców lub opiekunem.

Badanie nastawione jest na ocenę poziomu rozwoju i stanu zdrowia dziecka oraz zmian, jakie nastąpiły w pierwszych latach nauki w szkole a więc przystosowania się do szkoły (wyniki w nauce, motywacja do nauki) i środowiska społecznego (kontakty z rówieśnikami, nauczycielami).

Wywiad od rodziców daje nam informacje, czy dziecko prowadzi higieniczny tryb życia i odżywiania (pora snu i posiłków, jak długo siedzi przed ekranem komputera lub telewizora, czy uprawia sport), czy nie jest nadpobudliwe, czy nie ma zaburzeń koncentracji uwagi lub emocjonalnych, jak czuje się w szkole i klasie i czy ma przyjaciół.

Oceniany jest rozwój fizyczny a więc wzrost i masa ciała oraz określenie ich pozycji na siatkach centylowych.

Sprawdzając wzrok oceniamy ostrość wzroku, obecność zeza i widzenie barw.

Słuch badamy orientacyjne.

Podczas badania bilansowego oceniamy narządy wewnętrzne, szczególnie zwracamy uwagę na wielkość tarczycy, dokonujemy pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i oceniamy stan uzębienia.

Lekarz ocenia również narząd ruchu pod kątem wad postawy, zniekształceń kończyn dolnych lub innych nieprawidłowości.

Zwracamy także uwagę na rozwój wtórnych cech płciowych (zewnętrzne cechy dojrzewania płciowego) u dziewcząt rozwój piersi; u chłopców – badania obecności jąder w mosznie, wielkość jąder i prącia.

Przeprowadzana jest  kwalifikacja do grup na zajęcia wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz możliwości uczestnictwa w różnego rodzaju zawodach i sprawdzianach.

Zwracamy również uwagę na czynniki ryzyka wczesnego rozwoju miażdżycy jak otyłość, nadciśnienie, obciążenia rodzinne (choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu), a w żywieniu nadmiar spożycia tłuszczów zwierzęcych czy soli kuchennej.

Podsumowując wyniki badania bilansowego lekarz określa:

  • poziom rozwoju fizycznego
  • rozwój psychospołeczny i przystosowanie szkolne
  • ewentualne zaburzenia i choroby
  • dalsze postępowanie – badania dodatkowe, konsultacje, zalecenie ćwiczeń, kwalifikacja do opieki specjalistycznej (dyspanseryzacja)

Znajdź nas

Formularz kontaktowy