Bilans Zdrowia 13-14-latka

Bilans zdrowia 13-14-latka – czyli ucznia I klasy gimnazjum.

Na badanie bilansowe uczeń obowiązkowo zgłasza się z jednym z rodziców lub opiekunem.

Podczas badania dokonujemy oceny stopnia dojrzałości płciowej i przebiegu okresu pokwitania. Ponadto oceniamy zdrowie zwłaszcza psychospołeczne oraz możliwości wyboru kierunku dalszej nauki i zawodu (dotyczy to głównie uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych).

Lekarz przeprowadza wywiad z rodzicami i uczniem – zasięga informacji co do zachowań negatywnych dla zdrowia (palenie tytoniu, używanie substancji psychoaktywnych, stosowania diet eliminacyjnych, czynników rozwoju miażdżycy), pyta o zaburzenia koncentracji, zaburzenia nerwicowe, emocjonalne, stany depresyjne.

Jak zwykle oceniamy rozwój fizyczny, czyli dokonujemy pomiaru wysokości i masy ciała i określamy ich pozycję na siatkach centylowych (interpretacja wyników patrz bilans 4-latka).

Oceniamy wzrok sprawdzając ostrość wzroku, obecność zeza oraz widzenie barw oraz słuch (badanie orientacyjne) i stan uzębienia. Dokonujemy pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Kolejny narząd oceniany to narząd ruchu – sprawdzamy czy uczeń nie ma wady postawy, zniekształceń kończyn dolnych lub innych nieprawidłowości.

Zwracamy szczególną uwagę na dojrzewanie płciowe oceniając rozwój wtórnych cech płciowych (zewnętrzne cechy dojrzewania płciowego): u dziewcząt rozwój piersi a u chłopców badanie obecności jąder w mosznie, wielkość jąder i prącia.

Dziewczęta pytamy, kiedy wystąpiła pierwsza miesiączka, jak przebiega miesiączkowanie (regularność i długość cyklu, ewentualne zaburzenia).

Ponadto oceniamy pozostałe narządy i układy zwracając szczególną uwagę na ocenę tarczycy.

Uczeń otrzymuje kwalifikację do grup na zajęcia wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz uczestnictwa w zawodach i sprawdzianach.

Jeżeli istnieje taka konieczność, w związku z chorobami ucznia, lekarz zaleca ewentualne ograniczenia dotyczące dalszego kształcenia i wyboru zawodu.

Znajdź nas

Formularz kontaktowy

Uwaga

Osoby korzystające z sieci Orange, z powodu tymczasowej awarii operatora, mają zmieniony numer do naszej przychodni  do czasu naprawy.

Dla pozostałych pacjentów numer pozostaje niezmieniony.

Nowy Numer

Uwaga nastąpiła zmiana numerów telefonicznych do Rejestracji, obecnie, aby dodzwonić się do Przychodni proszę wybrać numer: