Bilans Zdrowia 13-14-latka

Bilans zdrowia 13-14-latka – czyli ucznia I klasy gimnazjum.

Na badanie bilansowe uczeń obowiązkowo zgłasza się z jednym z rodziców lub opiekunem.

Podczas badania dokonujemy oceny stopnia dojrzałości płciowej i przebiegu okresu pokwitania. Ponadto oceniamy zdrowie zwłaszcza psychospołeczne oraz możliwości wyboru kierunku dalszej nauki i zawodu (dotyczy to głównie uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych).

Lekarz przeprowadza wywiad z rodzicami i uczniem – zasięga informacji co do zachowań negatywnych dla zdrowia (palenie tytoniu, używanie substancji psychoaktywnych, stosowania diet eliminacyjnych, czynników rozwoju miażdżycy), pyta o zaburzenia koncentracji, zaburzenia nerwicowe, emocjonalne, stany depresyjne.

Jak zwykle oceniamy rozwój fizyczny, czyli dokonujemy pomiaru wysokości i masy ciała i określamy ich pozycję na siatkach centylowych (interpretacja wyników patrz bilans 4-latka).

Oceniamy wzrok sprawdzając ostrość wzroku, obecność zeza oraz widzenie barw oraz słuch (badanie orientacyjne) i stan uzębienia. Dokonujemy pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Kolejny narząd oceniany to narząd ruchu – sprawdzamy czy uczeń nie ma wady postawy, zniekształceń kończyn dolnych lub innych nieprawidłowości.

Zwracamy szczególną uwagę na dojrzewanie płciowe oceniając rozwój wtórnych cech płciowych (zewnętrzne cechy dojrzewania płciowego): u dziewcząt rozwój piersi a u chłopców badanie obecności jąder w mosznie, wielkość jąder i prącia.

Dziewczęta pytamy, kiedy wystąpiła pierwsza miesiączka, jak przebiega miesiączkowanie (regularność i długość cyklu, ewentualne zaburzenia).

Ponadto oceniamy pozostałe narządy i układy zwracając szczególną uwagę na ocenę tarczycy.

Uczeń otrzymuje kwalifikację do grup na zajęcia wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz uczestnictwa w zawodach i sprawdzianach.

Jeżeli istnieje taka konieczność, w związku z chorobami ucznia, lekarz zaleca ewentualne ograniczenia dotyczące dalszego kształcenia i wyboru zawodu.

Znajdź nas

Formularz kontaktowy