Bilans Zdrowia 6-latka

Badanie sześciolatka nastawione jest na ocenę gotowości i dojrzałości szkolnej.

Z wywiadu od rodziców uzyskujemy informacje o zdrowiu dziecka, wykonanych szczepieniach ochronnych oraz o realizacji ewentualnych zaleceń z poprzedniego bilansu zdrowia.

Oceniamy harmonijność rozwoju fizycznego wykonując pomiar masy ciała i wzrostu z określeniem tempa rozwoju w oparciu o siatki centylowe (interpretacja wyników patrz bilans 4-latka).

Wykonujemy orientacyjne badanie słuchu.

W tym wieku badanie wzroku wykonujemy przy pomocy tablic Snellena.

Bardzo ważna jest ocena mowy dziecka. Sprawdzamy czy wymawia ono prawidłowo „r”. „sz”, „cz” i czy ma jeszcze jakieś inne zaburzenia mowy. W razie potrzeby kierujemy dziecko do logopedy.

W tym wieku dokonuje się też oceny lateralizacji tzn. czy dziecko jest prawo czy leworęczne.

Sprawdza się stan uzębienia oraz czy nie ma wad zgryzu. Jak we wszystkich badaniach bilansowych ocenia się narządy wewnętrzne oraz dokonuje pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

U chłopców ocenia się narządy płciowe zewnętrzne pod kątem wykrycie wad:

  • stulejka (zwężenie napletka)
  • spodziectwo (nieprawidłowe ujście cewki moczowej)
  • wnętrostwo (brak jąder w mosznie)

Podczas badania oceniamy narząd ruchu pod kątem wad postawy (skolioza i inne).  W razie potrzeby lekarz wystawia skierowanie na zajęcia korekcyjne a także kwalifikuje dziecko na zajęcia WF do grupy korekcyjnej Bk.

Podczas bilansu dokonuje się również kwalifikacji do grup na zajęcia wychowania fizycznego i sportu szkolnego, np. do gr. A – uczniowie zdolni do zajęć WF bez ograniczeń, gr.As – klasa sportowa, gr.B – zdolni do zajęć z ograniczeniami,
gr.C – niezdolni do zajęć.

Na koniec dokonuje się oceny rozwoju społecznego dziecka.

W przypadku istnienia nieprawidłowości, intensywne działania rehabilitacyjne lub lecznicze powinny zapobiec przyszłym trudnościom szkolnym i nieprzystosowaniu  dziecka do nauki w szkole. Czynnikami ryzyka opóźnienia dojrzałości szkolnej mogą być wady wrodzone, uszkodzenia słuchu, zez i niedowidzenie obuoczne, opóźnienie mowy, choroby przewlekłe wymagające stałego leczenia czy zahamowanie psychoruchowe lub nadpobudliwość.

Znajdź nas

Formularz kontaktowy